چهارشنبه, 1 اسفند 1397
عنوان : بیانیه اتحادیه بین المللی نوجوانان و جوانان مخالف اشغالگری بمناسبت روز 13 آبان

سیزده آبان روز استقامت و استقال ملت ایران

سیزده ابان روز دانش آموز و روز مبارزه با استکبار جهانی است. تقارنی زیبا که تاکید دارد مبارزه با امریکا به عنوان رهبر جریان سلطه در جهان امروز، کهنه شدنی نیست بلکه همواره نسل جدیدی از مبارز پا به میدان مبارزه با استکبار جهانی می نهند. شعار این نسل مانند نسل دیروز خود شعار مخالفت با هر چه ستم و هر بیداد است که در مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل تجلی می یابد. دو رژیمی که مظهر  فساد و شر در جهان هستند.  شعاری که شعار نسل های اینده نیز است. نسل هایی که همواره ایران را در پیشانی جوامع مبارز با امریکا قرار می دهد.  اتحادیه بین المللی نوجوانان و جوانان مخالف اشغالگری ضمن گرامیداشت شهدای مقاومت  اعلام می دارد ؛

انقلاب اسلامی ایران و  ملت مقاوم آن همه طرح های امریکایی و صهیونیستی را علیه ایران و در سطح منطقه به شکست کشانده است و  روندها در سطح منطقه نیز بیانگر استمرار این شکست ها در آینده دارد .

تلاش امریکا و اسرائیل و رژیم های عربی وابسته برای نشان دادن اقتدار  در مقابل ایران از طریق تشکیل ناتوی عربی و همپیمانی محکم میان صهیونیسم  عبری، غربی و عربی در مقابل اقتدار مقاومت بازیچه ای بیش نیست زیرا محور مقاومت اراده اش ایستادگی در برابر ظلم است و این اراده ای است که در آن هیچ خللی نیست و همه موفقیت ها در این چهار دهه پس از انقلاب اسلامی مرهون همین اراده است .

تهدید ترامپ به بازگشت تحریم های قبلی و اعمال تحریم های جدید علیه ایران به عنوان خاستگاه مقاومت اسلامی هیچ تاثیری در روند جوامع برای حذف جریان های وابسته در سطح منطقه ایجاد نخواهد کرد کما اینکه ملت ایران نشان داده اند تا دشمنی به نام امریکا وجود دارد مبارزه آنها نیز استمرار دارد البته با ابعاد بسیار جدیدتر و وسیعتر در جغرافیای جهان اسلام .

بی تردید نسل ها در ایران پیشتاز مبارزه با استکبار و امپریالیسم و صهیونیسم خواهند بود تا زمانی که پدیده اشغال از جهان رخت بر بندد که گام نخست آن پایان اشغال فلسطین یا همان پایان حیات اسرائیل است.

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0