چهارشنبه, 1 اسفند 1397
عنوان : شهادت باسل الاعرج؛ افشاگر پافشاری ابومازن بر خیانت

شهادت باسل الاعرج؛ افشاگر پافشاری ابومازن بر خیانت

حسین رویوران*

بررسی شهادت باسل اعرج مجاهد و روشنفکر فلسطینی به دست نیروهای متجاوز صهیونیستی بسیاری از حقایق و شرایط موجود در فلسطین اشغالی را منعکس می کند.

باسل اعرج، آن طور كه از صحبت هاي دوستان و آشنايان بر مي آيد؛ كسي بود كه شهادت را انتظار مي كشيد. وي مي دانست كه اشغالگران صهيونيست در پي كشتن وي هستند از اين روي همواره با سلاح جابجا مي شد حتي به هنگام خواب سلاح را از خود جدا نمي ساخت.

شهيد اعرج و شش نفر ديگر از دوستان فلسطيني اش مدتي قبل از سوي نيروهاي امنيتي خودگرداني فلسطين بازداشت شدند اما پس از مدتي آزاد شدند. وي پس از آزادي همواره مي گفت؛ اين بازداشت و سپس آزادي مقدمه اي براي شهادت است. بازداشت وي و دوستانش به اتهام فعاليت عليه اشغالگران فلسطين از سوي نيروهاي امنيتي محمود عباس، حقيقتي تلخ را نمايان مي سازد و آن اينكه همكاري سازمان هاي امنيتي محمود عباس با اسرائيل به حدي گسترده است كه وقتي يك فلسطيني از سوي اين نيروها بازداشت مي شود، در واقع مقدمه اي براي شهادت وي است.

شهيد باسل اعرج از روزي كه آزاد شد؛ حتي يك روز را در خانه پدر و بستگان سر نكرد. صهيونيست ها بارها به خانه پدرش يورش برده بودند. در يكي از همين يورش ها افسر صهيونيست به پدر باسل گفته بود كه پسرت را از هم اكنون مرده فرض كن زيرا دستور قتل وي صادر شده است.

باسل يك فرد تحصيل كرده و يك دكتر داروساز بود. با آنكه از همه امكانات رفاهي تقريبا برخوردار بود و در جامعه فلسطيني هم يك چهره موفق و صاحب احترام به شمار مي رفت، اما او همه اين موقعيت ها و منافع را كنار گذاشت و براي احقاق حقوق يك ملت مظلوم و اشغال شده اقدام كرد و اين اوج ايثار يك فرد نشان مي دهد.

شهيد باسل اعرج الگويي براي جوانان فلسطيني به شمار مي رود. او يكي از برنامه ريزان و رهبران انتفاضه جوانان فلسطين(انتفاضه سوم) بود. وي با توجه به ضرورت مسلح شدن جوانان كرانه باختري براي مبارزه با اشغالگران، توانسته بود كارگاهي براي ساخت سلاح راه اندازي كند و البته به همين اتهام نيز از سوي نيروهاي امنيتي خودگرداني فلسطين بازداشت شده بود. سلاحي كه به هنگام حمله اشغالگران به مخفيگاه وي و شش دوست ديگرش با آن، متجاوزان صهيونيست را سرگرم كرد تا دوستانش بگريزند، هم ساخت كارگاه خودش بود.

باسل اعرج تاريخ مقاومت و مبارزات ملل مختلف را مورد بررسي قرار داده بود و در سخنراني هاي خود از تجارب و مبارزات اين ملت ها ياد مي كرد و به جوانان تاكيد مي كرد كه جوانان فلسطين، آينده اي جز در سايه آزادي فلسطين از اشغال نخواهند داشت و آزادي فلسطين هم بدون مقاومت و مبارزه و جهاد تحقق پيدا نخواهد كرد.(همان سان كه امام خميني(ره) تاكيد داشت كه فلسطين جز با مسلسل هاي متكي به ايمان جوانان فلسطيني آزاد نخواهد شد).

 شهادت باسل اعرج چند حقيقت را آشكار مي سازد؛

-  همكاري هاي امنيتي بين رژيم صهيونيستي و سلطه فلسطيني به رهبري محمود عباس يك آسيب سياسي و امنيتي بسيار جدي براي جامعه فلسطين محسوب مي شود و بايد اين منشا آسيب هر چه سريعتر از بين برود زيرا استمرار حيات اين مولود ناخجسته اسلو چيزي جز خيانت و تاخير در آزاد سازي سرزمين از اشغال صهيونيست ها نيست.

-  راهي را كه شهيد اعرج انتخاب كرد به جهانيان  نشان مي دهد كه يك ملت غيور با جوانان رشيد و آماده شهادت در فلسطين وجود دارد و جامعه اي با چنين ويژگي هايي شكست ناپذير هستند و تا جواناني مانند باسل اعرج هستند كه حاضرند جان خود را براي آزادي فلسطين تقديم كنند، رژيم صهيونيستي نخواهد توانست به اهداف خود در يكسره سازي مقاومت در فلسطين و حذف هويت فلسطيني نايل گردد.

-  شهيد باسل اعرج يك نمونه و يك الگو بود كه نشان دهنده واقعيت هاي موجود در فلسطين است. متاسفانه كساني كه به دنبال از بين بردن اين گونه الگوها هستند خبر شهادت اين قهرمان را در سايه قرار دادند. اين رفتار از دشمن و كساني كه در صف همكاري با صهيونيسم و استكبار جهاني خود را تعريف كرده اند غير منتظره نبود و نيست اما گله از دوست بسيار است كه چرا جواني با اين ايمان و اعتقاد و ايثار به شهادت مي رسد ولي در كشور شهيدان يعني ايران، نامي از او در خورد شان و منزلت يك قهرمان و يك شهيد راه آزادي برده نمي شود!

-  محمود عباس اصرار بر خيانت دارد و اعلام وي مبني بر اينكه توافق با رژيم صهيونيستي در اسلو، توافقي مقدس است و ما بايد بر عهد خود پايبند باشيم(علي رغم اينكه رژيم صهيونيستي تا كنون بر هيچ يك از تعهدات خود عمل نكرده كه هيچ بلكه همواره همه تعهدات اسلو را نقض كرده است) يك خيانت است كه با مفاهيم ديني سعي در توجيه آن دارد.

*معاون سیاسی و امور بین الملل جمعیت دفاع از ملت فلسطین


بازگشت           چاپ چاپ          نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر
 

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0