فلسطین کتاب ها انتشارات قبله اول
يکشنبه, 30 دی 1397

معرفی لنتشارات قبله اول

این انتشارات در تیرماه 1381 با تالیف و چاپ 10 عنوان کتاب با موضوع فلسطین و جنایات رژیم صهیونیستی فعالیت خود را آغاز نمود و تا کنون 34 عنوان کتاب و 69 عنوان ویژه نامه به زبان های فارسی، عربی و انگلیسی منتشر نموده است.


کتاب ها
DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0