دیدار صمیمانه دختر گرانقدر حضرت امام خمینی (ره) با اعضای تحریریه قدسنا+تصاویر
اعضای تحریریه قدسنا با دکتر زهرا مصطفوی رئیس و دبیرکل جمعیت دفاع از ملت فلسطین دیدار کردند و در این دیدار صمیمانه ایشان از نزدیک در جریان فعالیت های این رسانه قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی جمعیت دفاع از ملت فلسطین،اعضای تحریریه قدسنا با دکتر زهرا مصطفوی رئیس و دبیرکل جمعیت دفاع از ملت فلسطین دیدار کردند و در این دیدار صمیمانه ایشان از نزدیک در جریان فعالیت های این رسانه قرار گرفتند.

 

بر اساس این گزارش دکتر زهرا مصطفوی رئیس و دبیرکل جمعیت دفاع از ملت فلسطین گفت: اگر انسان خودش احساس کند تنها موظف به انجام کاری است، آن کار بر حسب وظیفه و برای مطالبه دستمزد انجام می دهد، اما اگر کاری را با دل و جان و اعتقاد انجام دهد یک اجر و ثواب معنوی نیز از سوی خداوند دریافت می کند، این گونه کار است که پیش خداوند هم ارزشمند است.

 

دیدار صمیمانه دختر گرانقدر حضرت امام خمینی (ره) با اعضای تحریریه قدسنا+تصاویر 2

 

رئیس و دبیرکل جمعیت دفاع از ملت فلسطین ادامه داد: اصولا اشتغال در زمینه مسئله ای همانند فلسطین که مسئله ای اعتقادی و قلبی است ، به همین نحو باید باشد، یعنی فرد تنها خود را موظف به کار نداند بلکه با اعتقاد قلبی در این زمینه فعالیت کند تا هم اجر دنیوی و هم اجر اخروی ببرد.

 

دیدار صمیمانه دختر گرانقدر حضرت امام خمینی (ره) با اعضای تحریریه قدسنا+تصاویر 4

 

وی در ادامه اعضای تحریریه قدسنا را خطاب قرار داد و گفت: سعی شما عزیزان باید این باشد که فعالیتتان از روی اعتقاد باشد در این صورت عملکردتان هم در جهت انقلاب و هم انسانیت خواهد بود.

 

یادگار حضرت امام (ره) در ادامه بیان داشت: وقتی انسان فعالیتی از روی خواست قلبی انجام دهد ثواب می برد. شما عزیزان سعی کنید دوجانبه ثواب ببرید. من خوشحال شدم که از نزدیک با شما عزیزان صحبت کردم.

 

دیدار صمیمانه دختر گرانقدر حضرت امام خمینی (ره) با اعضای تحریریه قدسنا+تصاویر 3

 

وی در ادامه در خصوص ضرورت وجودی رسانه ای همچون خبرگزاری قدس گفت: خبرگزاری قدس یکی از نافذترین رسانه هاست و شما باید بدانید که کار شما از سوی مخاطبان جهانی دنبال می شود و همانند فعالیت در روزنامه ها و یا عرصه های محدود دیگر نیست.

 

دیدار صمیمانه دختر گرانقدر حضرت امام خمینی (ره) با اعضای تحریریه قدسنا+تصاویر 5

 

رئیس و دبیرکل جمعیت دفاع از ملت فلسطین در پایان گفت: هر فعالیتی اهمیتش به آن است که چه مقدار فایده برساند. رسانه ای همچون خبرگزاری قدس رسانه ای اصطلاحا انسان ساز است چرا که شما انسانیت و اخلاق را می سازید و مردم را آگاه می کنید و قدرت شناسایی به مردم می دهید.

 

دیدار صمیمانه دختر گرانقدر حضرت امام خمینی (ره) با اعضای تحریریه قدسنا+تصاویر 2

برچسب ها

    5.3.4.0
    V5.3.4.0