عنوان گروه خبري / کتاب های فارسی .
معرفی كتاب: نخبگان خاورمیانه
کتاب نخبگان خاورمیانه اولین «فرهنگ رجال» خاورمیانه به زبان فارسی و با معیارهای شکلی بین المللی است. هدف اصلی این کتاب شناساندن اهم نخبگان اندیشه و عمل منطقه خاورمیانه در یک مجموعه واحد است.
معرفي كتاب: نخبگان خاورميانه
مولف: بیژن اسدی
ناشر: مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه
چاپ: وزارت امورخارجه سال انتشار: 1379
کتاب نخبگان خاورمیانه اولین «فرهنگ رجال» خاورمیانه به زبان فارسی و با معیارهای شکلی بین المللی است. هدف اصلی این کتاب شناساندن اهم نخبگان اندیشه و عمل منطقه خاورمیانه در یک مجموعه واحد است. تردیدی نیست که با توجه به گستردگی منطقه، سابقه تاریخی، موقعیت جغرافیایی و تنوع کمی و کیفی تغییرات و تحولات مربوط، شناخت نخبگان اندیشه و عمل خاورمیانه امری ضروری است. این گونه پژوهشها می تواند ابزارهای مورد نیاز پژوهشگران را تأمین کرده و در امر بررسی روند تحولات زندگی به مثابه وسیله ای انگیزشی در راه پویایی و تلاش ذهنی و عملی افراد کمک نماید. عمدتاً این کتاب به شناسایی و ارائه اطلاعات اساسی درباره نخبگان عمل و اندیشه و رهبران درجه اول و دوم سیاسی، اقتصادی، نظامی، علمی، فرهنگی، ادبی، هنری منطقه می پردازد. اطلاعات جمع آوری شده، تنها شامل افراد بومی خاورمیانه ای نبوده، بلکه بنا به ضرورت خارجی ها را نیز در بر خواهد گرفت. به عبارت بهتر معیار گزینش شخصیتها مورد نظر براساس نقش، تأثیر حضور مستقیم و گاه غیر مستقیم آنان در تحولات منطقه ای است. در این مجموعه شرح حال 1250 شخصیت با ویژگیهای یاد شده تدوین و ارائه شده است.
علاقمندان مي توانند جهت دسترسي به كتاب حاضر به كتابخانه تخصصي جمعيت دفاع از ملت فلسطين به آدرس: تهران، خيابان فلسطين، خيابان بزرگمهر، ‌نبش خيابان فريمان، پلاك 61 ، ‌طبقه 5 مراجعه کنند و يا با شماره تلفن 66979196 - 021 تماس بگيرند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.12.0
    V5.3.12.0