عنوان گروه خبري / کتاب های فارسی .
معرفی كتاب: گنجینه های قدس
ثار اسلامي داخل ديوار قدس كه حدود 2000 اثر در وسعت حدود يك كيلومتر مربع است و نيز آثار واقع در خارج ديوار را وصف و بررسي مي كند. در اين كتاب آثار از بين رفته در قدس نام برده شده و بخشي از تاريخ آتها بيان شده است. به علاوه آثار يهودي و مسيحي با ذكر نام و تصاويري از آنها معرفي شده اند.
معرفي كتاب: گنجينه هاي قدس
نويسنده: يوسف نجم-عبدالمهدي
ترجمه: صديقه و صمقي
نشر: امير كبير
شمارگان: 1100
چاپ: 1371
آثار اسلامي داخل ديوار قدس كه حدود 2000 اثر در وسعت حدود يك كيلومتر مربع است و نيز آثار واقع در خارج ديوار را وصف و بررسي مي كند. در اين كتاب آثار از بين رفته در قدس نام برده شده و بخشي از تاريخ آتها بيان شده است. به علاوه آثار يهودي و مسيحي با ذكر نام و تصاويري از آنها معرفي شده اند. نقشه راهنما قدس كه راهها، ابنيه تاريخي، مسكوني، تجاري و آثار مذهبي را با شماره هاي مسلسل معين مي كند، به اضافه جدول اسامي آثار و اماكن تاريخي با ذكر تاريخ ساخت آنها با همان شماره هاي موجود نقشه راهنما، در كتاب آمده است.
كتاب به پنج فصل تقسيم شده است:
فصل اول:‌
گفتاري موجز و مختصر پيرامون تاريخ و جغرافياي قدس است. در اين فصل همچنين معماري اسلامي در قدس شريف اعم از طراحي شهر مقدس و قبه الصخره و مسجد الاقصي و ديوارهاي قدس و طيع معماري اسلامي در قدس مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد.
فصل دوم:
نقشه راهنماي قدس شريف آمده است كه در آن هر يك از اماكن اسلامي، مسيحي و يهودي با شماره معين شده و فهرست آثار و اماكن تاريخي با همان شماره ها به ترتيب موقعيت زماني متعلق به دوره هاي اموي، عباسي، فاطمي، ايوبي و مملوكي و عثماني به آن اضافه شده است.
و نيز اين فصل، مروري دارد بر قدس شريف، در طول دوران اشغال اسرائيل و مرمتهاي كه از سوي كميته معماري مسجد الاقصي و صخره شريف و دستگاه هاي محلي قدس انجام يافته است.
فصل سوم:
هر يك از آثار اسلامي در قدس شريف با مروري مجمل بر تاريخ و كيفيت معماري آنها بررسي مي شود و عناصر نيازمند به مرمت متعلق به هر يك از آثار به تفصيل تعيين و مشخص مي شود.
فصل چهارم:
اشاره اي به آثار و اماكن مسيحي در قدس شريف دارد.
فصل پنجم:
گذري بر آثار و اماكن يهودي است.
علاقمندان مي توانند جهت دسترسي به كتاب حاضر به كتابخانه تخصصي جمعيت دفاع از ملت فلسطين به آدرس: تهران، خيابان فلسطين، خيابان بزرگمهر، ‌نبش خيابان فريمان، پلاك 61 ، ‌طبقه 5 مراجعه کنند و يا با شماره تلفن 66979196 - 021 تماس بگيرند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.12.0
    V5.3.12.0