عنوان گروه خبري / کتاب های فارسی .
معرفی كتاب: گاهشمار رویدادهای تاریخ معاصر خاورمیانه (جلد اول 1850-1798)
كتاب «گاهشمار رويدادهاي معاصر خاورميانه» پژوهشي ارزنده و نتيجة كوشش و فعاليت پنج ساله «موسسة مطالعات تاريخ خاورميانه» است كه با بهره‌گيري گسترده از منابع گوناگون به زبانهاي فارسي، عربي، انگليسي، تركي استانبولي، فرانسه و آلماني، گاهشمار رويدادهاي معاصر خاورميانه را از سال 1798تا1850م. گردآوري و بيان كرده است. انتخاب سال 1789م. به عنوان آغاز تاريخ معاصر خاورميانه به دليل تحولات مهمي مي باشد كه پس از ورود ناپلئون به سرزمين اسلامي مصر، در اين سال به وقوع پيوسته است.

معرفي كتاب: گاهشمار رويدادهاي تاريخ معاصر خاورميانه (جلد اول 1850-1798)
نويسنده: موسسه مطالعات تاريخ خاورميانه
نشر: سروش
چاپ: 1369
منطقة خاورميانه به دليل دارا بودن موقعيت حساس و استراتژيك، از دو قرن گذشته تا به امروز، كانون توجه و صحنة رقابت و كشمكش قدرت‌هاي استعمارگر بوده است. اهميت تاريخ خاورميانه، موجب گرديده تا پژوهشگران و مراكز و مؤسسات تحقيقاتي بسياري در سراسر جهان به تاريخ اين منطقه علاقمند و دربارة وقايع و رخداد‌‌هاي آن به تحقيق و پژوهش بپردازند.
 كتاب «گاهشمار رويدادهاي معاصر خاورميانه» پژوهشي ارزنده و نتيجة كوشش و فعاليت پنج ساله «موسسة مطالعات تاريخ خاورميانه» است كه با بهره‌گيري گسترده از منابع گوناگون به زبانهاي فارسي، عربي، انگليسي، تركي استانبولي، فرانسه و آلماني، گاهشمار رويدادهاي معاصر خاورميانه را از سال 1798تا1850م. گردآوري و بيان كرده است. انتخاب سال 1789م. به عنوان آغاز تاريخ معاصر خاورميانه به دليل تحولات مهمي مي باشد كه پس از ورود ناپلئون به سرزمين اسلامي مصر، در اين سال به وقوع پيوسته است.
از آنجا كه در اين مقطع زماني، بيشتر منطقة خاورميانه و شمال افريقا (الجزاير، مراكش و صحرا) زير سيطره و نفوذ امپراطوري عثماني بودند، مي‌توان گفت كتاب بيان گاهشمار حوادث و تحولات سياسي– اجتماعي امپراتوري عثماني است كه در آن زمان دوران ضعف خود را سپري مي‌كرد. ضعفي كه، استعمار انگليس، روسيه و فرانسه را به تكاپو واداشت تا از اين فرصت تاريخي براي رسيدن به اهداف استعماري خود و تسلط بر منطقه استفاده كنند.
كتاب در قالب دو بخش گاهشمار مشترك و گاهشمار كشورها، تاليف شده است. در بخش گاهشمار مشترك دربارة برخي رويدادها و حوادث مهم كه در سير تحولات بعدي تاثيرگذار بوده‌، مقالاتي تنظيم شده است.
در بخش گاهشمار كشورها ابتدا مختصري از تاريخ و سير تحولات امپراطوري عثماني و كشورهاي زير سيطره آن چون، عراق، شبه جزيره عربستان و كرانه‌هاي جنوبي خليج فارس، سوريه، لبنان، فلسطين، مصر، سودان، ليبي، تونس، الجزاير و مراكش تا آستانه سال 1798م بيان شده، در ادامه، گاهشمار رويداد‌هاي آن كشورها تا سال 1850 م. به تاريخ ميلادي، قمري و شمسي ( به صورت تطبيقي) ارائه شده است. در اين اثر به رويدادهاي سه كشور ايران، افغانستان و پاكستان اشاره‌اي نشده است. توضيح رويدادهاي مهم، ارائه تقويم تطبيقي رويدادها، بهره‌گيري از منابع دست اول به زبانهاي مختلف، بيان شجره نامة خاندان‌هاي حكومت‌گر در منطقه و تصاوير نقشه‌ها از جمله مزاياي اين اثر هستند كه موجب غناي پژوهش گرديده و بر اهميت و ارزش علمي آن افزوده اند.
علاقمندان مي توانند جهت دسترسي به كتاب حاضر به كتابخانه تخصصي جمعيت دفاع از ملت فلسطين به آدرس: تهران، خيابان فلسطين، خيابان بزرگمهر، ‌نبش خيابان فريمان، پلاك 61 ، ‌طبقه 5 مراجعه کنند و يا با شماره تلفن 66979196 - 021 تماس بگيرند.


امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.3.12.0
    V5.3.12.0