عنوان گروه خبري / اخبار گفت و گو .
  • تاريخ :
     ۱۳۹۵/۰۴/۰۹ 
قدس خط قرمز مبارزه آشتی ناپذیر جهان اسلام در برابر صهیونیست ها
قدس و اعتقاد همه ادیان و مذاهب الهی به آن ؛ خط قرمز مبارزه آشتی ناپذیر جهان اسلام در برابر صهیونیست هاست.


قدس خط قرمز مبارزه آشتی ناپذیر جهان اسلام در برابر صهیونیست ها

قدس و اعتقاد همه ادیان و مذاهب الهی به آن ؛ خط قرمز مبارزه آشتی ناپذیر جهان اسلام در برابر صهیونیست هاست.
سيد ابوالقاسم رحيميان دبيركل اتحاديه بين المللي نوجوانان و جوانان مخالف اشغالگري نهادينه شدن فرهنگ حضورمردم درراهپيمايي روزجهاني قدس را برگرفته ازآرمان ها و انديشه هاي حضرت امام خميني( ره )عنوان نمود و گفت :  ايشان با نامگذاري آخرين جمعه ماه مبارك رمضان به نام روزجهاني قدس ؛ موجب اتحاد و بيداري امت اسلامي دربرابرمتجاوزان ؛ صهيونيست ها و جهان استكباري شد .
وی افزود: قدس و اعتقاد همه ادیان و مذاهب الهی به آن، خط قرمز مبارزه آشتی ناپذیر جهان اسلام در برابر صهیونیست هاست . فلذا حضورگسترده ي ملت هاي آزاده ي جهان درراهپيمايي روزجهاني قدس  با توجه به تحولات و حوادث اخيردرمنطقه و جهان اسلام موجب اتحاد و بيداري امت اسلامي دربرابرتجاوزات رژيم اشغالگرقدس  و توطئه هاي استكبارجهاني بوده و ازاهميت ويژه اي برخورداراست و اين حضور؛ اقتداروپايبندي امت اسلامي به دفاع ازملت مظلوم فلسطين را به نمايش مي گذارد .
رحيميان درخصوص تعلق روزقدس به فلسطينيان گفت : روزقدس ؛ مختص ملت فلسطين نيست ؛ بلكه اين روز متعلق به جهان اسلام و محوروحدت امت اسلامي مي باشد . اين روز ؛ روز اعلام انزجارامت اسلامي دربرابرجنايات رژيم غاصب صهيونيستي درمقابل سكوت  معنا دار مجامع بين المللي و برخي كشورهاي دست نشانده استكبارجهاني است .
درخاتمه ايشان افزود : مطمئن باشيد وعده هاي الهي تحقق مي يابد و خداوند تبارك و تعالي درنهايت مظلوم رابرظالم حاكم خواهد نمود و پيروزي نهايي ازآن مستضعفين و ستمديدگان است .

برچسب ها

    5.3.12.0
    V5.3.12.0