احمدرضا روح الله زاد:
تعلیق جودوی ایران نتیجه انفعال چهل ساله دیپلماسی ورزشی
درپی تعلیق فدارسیون جودوی جمهوری اسلامی ایران توسط فدراسیون جهانی جودو کارشناس مسائل سیاسی به بررسی ابعاد این موضوع پرداخته است.

فدراسیون جهانی کشتی طی بیانیه ای که در سایت این فدراسیون منعکس شد، کلیه فعالیت های فدراسیون جودوی ایران را تعلیق کرد. این بیانیه علت این تصمیم را نقض اساسنامه فدراسیون جهانی جودو و زیر پا گذاشتن قوانین و اهداف و اساس فعالیت این فدراسیون دانسته است. این بیانیه موارد نقض اساسنامه و تخطی ایران از قوانین و اهداف و اساس فعالیت فدراسیون جودو را اجبار کردن نمایندگان ورزشی این کشور به امتناع از رویارویی و مسابقه با نمایندگان رژیم صهیونیستی دانسته است. بیانیه مذکور صراحتا به اسامی سعید مولایی و آرش میر اسماعیلی در این ارتباط اشاره دارد. البته به ایران نیز 20 روز فرصت داده تا نسبت به این تصمیم اعتراض نماید:

 

در این باره ملاحظاتی مطرح است:

 

اصل اولی پیوستن کشورها به معاهدات بین المللی، نبود تعارض مفاد معاهدات بین المللی با قانون اساسی و قوانین و مقررات ملی کشورها است. بر همین اساس کلیه معاهدات بین المللی تنها زمانی قانونی و لازم الاجرا است که مسیر قانونی خود را در مجلس قانونگذاری بپیماید.

 

 

عضویت در فدراسیون های جهانی ورزش نیز یک معاهده بین المللی و تابعی از این اصل اولی است. قانون اساسی ایران و قوانین ملی ایران اسرائیل را به عنوان یک کشور به رسمیت نمی شناسد و بر اساس قانون اساسی و قوانین کشور ایران هرگونه تعامل اعم از سیاسی، فرهنگی، علمی، اقتصادی و ورزشی با اسرائیل ممنوع و غیر قانونی محسوب شده و قابلیت پیگیری در مراجع ذیصلاح قضایی در ایران را دارد.

 

 

ورزشکارانی که به عنوان نماینده ایران در مسابقات جهانی حضور پیدا می کنند، در گام اول موظف به رعایت قوانین کشور هستند وعدم حضور ایشان در برابر نمایندگان اسرائیل در واقع پیروی از قوانین کشور است و نباید این ورزشکاران به دلیل پیروی از قوانین کشور مورد مواخذه قرار گیرند.

 

 

ورزشکاری که به عنوان نماینده ایران در مسابقات جهانی حضور پیدا می کند، تابعی از این قانون بوده و نمی تواند صرفا به بهانه کسب مقام از این قانون ملی تخطی کند، به عبارت دیگر منافع فردی تابعی از منافع ملی محسوب می شود. بر این اساس ورزشکار ایرانی باید دستور سرپرستان تیم را در این حوزه بدون هیچ اعتراضی پذیرا باشد. همانگونه که مربی می تواند ورزشکاری را از ترکیب تیم خارج ساخته و فرد دیگری را جایگزین کند و یا اساسا ورزشکار را در مسابقات فردی و یا تیم را در مسابقات تیمی از ادامه مسابقه باز دارد.

 

-بر اساس منشور سازمان ملل متحد این حق قانونی و مشروع دولت ها در تعامل و یا عدم تعامل با دولت های دیگر است و قوانین مقررات سازمان ها نمی تواند با منشور سازمان ملل متحد در تعارض باشد.

 

-اقدام فدراسیون جهانی جودو در تعلیق فعالیت های جودوی ایران در واقع اقدامی خارج از حیطه وظایف قانونی آن و ناقض مقررات بین المللی، خصوصا منشور سازمان ملل متحد بوده و در واقع نافی اراده ملی ایران در اجرای قانون اساسی کشور است.

 

به نظر می رسد مسئولین ورزش ایران در طول چهل سال گذشته توجه ای به ظرفیت های حقوق بین الملل برای احقاق حق ملت ایران نداشته اند و با اقدامات انفعالی اجازه داده اند حقوق ملی ایران در موارد متعددی تضییع شود.

 

 -انتظار از مسئولین ورزش کشور و نیز وزارت امور خارجه آن است که با به کارگیری حقوق دانان ممتاز در امور بین الملل ظرفیت های قانونی صیانت از قانون اساسی و منافع ملی خصوصا در عرصه ورزش را شناسایی و در سطح بین المللی پیگیری کنند.

 

-انفعال در این عرصه فرصت مناسبی را در اختیار دشمنان ایران خصوصا صهیونیست ها قرار می دهد تا به نوعی منافع ایران را در عرصه ورزش محدود سازند و از این طریق به نوعی در امور داخلی ایران مداخله کنند. بیانیه فدراسیون جهانی فوتبال که خواستار حضور زنان در مسابقات فوتبال شده است نیز برخاسته از این انفعال است. کما اینکه انفعال دولت ترکیه در برابر مطالبات اتحادیه اروپا موجب شد که این دولت حاکم بر یک کشور اسلامی برخلاف نص صریح قرآن مجازات اقدام شنیع زنا را در ترکیه لغو کند. هرچند علیرغم همه عقب نشینی ها هنوز در پشت دروازه اروپا نگاه داشته شده است.

 

-قانونگذاران جمهوری اسلامی نیز باید با تصویب قانونی جامع و مانع در راستای تحقق قانون اساسی در هر گونه تعامل با رژیم نامشروع اسرائیل، ضمن تصریح مجازات های قانون شکنان در این عرصه، دولت را موظف به پرهیز از اعمال سلایق مختلف و حمایت از ورزشکارانی کند که این قانون را کاملا رعایت کنند و این حمایت دقیقا باید معادل مدال آوران در آن مسابقه باشد.

 

-وزارت ورزش و فدراسیون ها باید ترتیبی اتخاذ کنند که ورزشکاران ضمن گذراندن  مراحل گوناگون تمرین و آماده سازی جسم و آشنایی با قوانین و مقررات ورزشی و و نیز اصول تغذیه و غیره، آشنایی لازم با قوانین و مقررات ملی در ارتباط با تعاملات بین المللی و به طور خاص در ارتباط با رژیم صهیونیستی در کنار افزایش آگاهی در باره اشغال فلسطین و اهداف تاسیسی اسرائیل را نیز کسب کنند و با آمادگی کامل به مسابقات بین الملل اعزام شوند.


برچسب ها

    5.3.12.0
    V5.3.12.0