حسین رویوران:
تروریسم رسمی رژیم صهیونیستی بزرگترین تهدید در غرب آسیا
هرچند در سطح جهان تعریف واحدی از تروریسم وجود ندارد و به همین علت فرایند تشریک مساعی در مبارزه با تروریسم در سطح جهانی تا کنون با مشکل روبرو است، اما آنچه مسلم است رژیم صهیونیستی سردمدار تروریسم رسمی در سطح جهان و منطقه با در نظر گرفتن معیارهای مختلف موجود شمرده می شود.

      هرچند در سطح جهان تعریف واحدی از تروریسم وجود ندارد و به همین علت فرایند تشریک مساعی در مبارزه با تروریسم  در سطح جهانی تا کنون با مشکل روبرو است، اما آنچه مسلم است رژیم صهیونیستی سردمدار تروریسم رسمی در سطح جهان و منطقه با در نظر گرفتن معیارهای مختلف موجود شمرده می شود. در تعریف های مختلف تروریسم؛ هدف قرار دادن افراد غیر نظامی و نقض قواعد آمره حقوق بین الملل؛ دو مؤلفه اصلی تعاریف موجود در باره تروریسم درعرصه بین المللی است و رژیم صهیونیستی در ترور غیر نظامیان و نقض مقررات بین المللی ید طولایی دارد.

    در گذشته دور این رژیم در چارچوب یک اقدام تروریستی شنیع موسوم به عملیات دلتا، ملت بی دفاع فلسطین را با کشتار و ارعاب آواره ساخت و بیش از هشتصد هزار نفراز آنان را به کشورهای دیگر فراری داد و علیرغم و جود قطعنامه 194 مبنی بر ضرورت بازگشت آوارگان فلسطینی به خانه های خود و پرداخت غرامت به آنان تا کنون از اجرای این قطعنامه جلوگیری می کند.

این رژیم 750 روستای فلسطینیان را با نقض قانون مالکیت مصادره و  به مهاجران صهیونیست واگذار کرد. این رژیم همچنین قطعنامه 181 سازمان ملل را که 44% از سرزمین فلسطین را به فلسطینیان واگذار کرده، زیر پا گذاشته و بخشهای مهمی از این اراضی را ضمیمه خود ساخته است و اکنون نیز قصد دارد با حمایت آقای ترامپ و در چارچوب طرح معامله قرن بخش های جدیدی از منطقه فلسطینی کرانه باختری را ضمیمه سازد. جالب است که بدانیم مناطقی که این رژیم قصد ضمیمه سازی دارد در چارچوب قطعنامه 242 و 338 و نزدیک به شصت قطعنامه دیگر از آنها به عنوان مناطق اشغالی یاد می کند که اسرائیل فورا باید از آنها عقب نشینی کند.

     شاخص دیگری که نشان می دهد رژیم صهیونیستی یک رژیم تروریستی است، فعالیت این رژیم در ترور فعالان غیر نظامی مخالف خود در سطح جهان است. ترور عماد مغنیه و سمیر قنطار در سوریه و ترور محمد زواری در تونس و ترور عبد الرؤوف المبحوح یکی از فعالان حماس در دبی امارات متحد عربی و ترور دکتر فادی محمد  البطش در کوالالامپور پایتخت مالزی؛ بخشی از فعالیت تروریستی رژیم صهیونیستی در چند سال اخیر به شمار می رود. حتی ترور سردار شهید سلیمانی و ابو مهدی مهندس نیز با همکاری و هماهنگی این رژیم صورت گرفت. سازمان امنیتی موساد این رژیم مشهورترین ماشین ترور در سطح بین المللی است.

      با توجه به این حقایق پرسشی که خود را مطرح می کند اینکه چرا هیچ اقدامی علیه این رژیم صورت نمی گیرد. تا کنون بیش از صد قطعنامه پیشنهادی برای محکومیت جنایات مختلف این رژیم در شورای امنیت مطرح شده ولی امریکا با استفاده از حق وتو مانع از برخورد جامعه بین المللی با این رژیم سرکش شده است. متاسفانه محکومیت سازمان های دیگر مانند یونیسکو و یا شورای حقوق بشر و یا دادگستری بین المللی، ارزش قانونی چندانی ندارد و بر پایه هیچکدام نمی توان اقدام عملی انجام داد!

دادگاه کیفری بین المللی که وظیفه آن محاکمه جنایتکاران جنگی و مرتکبین جنایت علیه بشریت در سطح بین المللی است به علت فشار امریکا هیچ اقدامی علیه رژیم های جنگی و جرائم علیه بشریت در این دادگاه وجود دارد  از جمله گزارش گلدستون در باره جنایات های جنگی در نوار غزه در سال  2008است اما به علت فشار امریکا و غرب از فعال سازی آنها جلوگیری می شود. به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران سیاسی ساختار سازمان ملل و ساختار سازمانهای دیگر بین المللی بر اساس قدرت نوشته شده و نه حقانیت و احقاق حقوق جوامع مختلف تا زمانیکه این شرایط با مقاومت جدی و تاثیر گذار تغییر نکند پدیده تروریسم و نقض حقوق انسانها  در جهان معاصر ادامه خواهد یافت.

برچسب ها

    5.3.12.0
    V5.3.12.0