احمدرضا روح الله زاد:
خانه كاغذی و بازی با آتش
آمریکای ترامپ حال خوشی ندارد و سیاست « اول امریکا» نه در ابعاد رونق اقتصادی و نه در بعد سیاست خارجی و تثبیت هژمون امریکا به عنوان تنها ابر قدرت جهانی نه تنها پیشرفتی نداشته است که با سیاست های اشتباه ترامپ، موجب شده این کشور در نظام بین الملل در انزوا گرفتار شود.

رئیس جمهور امریکا خبر از توافق بحرین و رژیم صهیونیستی برای صلح! داد. اساسا بحرین در عمر کوتاه خود هرگز جنگ و درگیری با رژیم صهیونیستی نداشته است. برقراری رابطه به بین دو رژیم که هرگز با هم در جنگ نبوده اند و حتی در طی سال های گذشته به اعتراف مسئولانی از هر دو رژیم با یکدیگر رابطه داشته اند، باید امری فی مابینی باشد و نه اینکه نیاز به واسطه ای داشته باشد. اما به نظر می رسد دونالد ترامپ هرچه به انتخابات نوامبر امریکا نزدیک می شود، در حال ایجاد فرصت هایی برای پیرزوی در آن است.

واقعیت آن است که امریکای ترامپ حال خوشی ندارد و سیاست « اول امریکا» نه در ابعاد رونق اقتصادی و نه در بعد سیاست خارجی و تثبیت هژمون امریکا به عنوان تنها ابر قدرت جهانی نه تنها پیشرفتی نداشته است که با سیاست های اشتباه ترامپ، موجب شده این کشور در نظام بین الملل در انزوایی سخت گرفتار شود.  قدرت های دیگر جهانی در حال نزدیک شدن بیشتر به یکدیگر هستند و قدرت های منطقه ای هم به سمت همکاری و بعضا همپیمانی با غیر امریکا حرکت کرده اند. در عرصه داخلی نیز کرونا و اعتراضات ضد تبعیض نژادی و نیز اعتراضات ضد خشونت سازمان یافته پلیس امریکا علیه شهروندان امریکایی صدامین روز خود را پشت سر گذاشته است و انفجارات و آتش سوزی ها نیز مزید بر علت شده اند و امریکا تابستان داغ داغی را پشت سر می گذارد و به نظر می رسد پاییز امریکا نیز همچنان داغ باشد.

در چنین شرایطی کاخ سفید به جای آنکه اولویت خود را مقابله جدی با کرونا و نیز آرام سازی اعتراضات و آشوب های داخلی قرار دهد در تلاش است با اجرای نمایشنامه هایی در سیاست خارجی افکار عمومی را از مشکلات داخلی امریکا منحرف سازد. دولت ترامپ به این نتیجه رسیده که امکان مدیریت مشکلات داخلی را ندارد بر این اساس چندین سناریو را در حوزه سیاست خارجی در دستور کار قرار داده است؛ سناریوی های ضد ایرانی چون فعال سازی مکانیسم ماشه، سناریوی سرقت نفت ونزئولا و اعلام اینکه مالک آن ایران است! سناریوی توافق رژیم صهیونیستی با امارات و اینک سناریوی توافق رژیم صهیونیستی با بحرین! و به نظر می رسد باید شاهد اجرای چندین سناریوی دیگر در این ارتباط تا قبل از انتخابات نوامبر امریکا باشیم.

اینکه امریکا با اهداف خاصی این سناریوی ها را تعریف و اجرا می کند و اینکه صهیونیست ها نیز این نیاز ترامپ را به عنوان یک فرصت بزرگ تلقی می کنند و البته شخص نتانیاهو نیز از آن در تقویت موقعیت خود در مقابل رقبا بهره برداری می کند، موضوعی است که برای افکار عمومی و نخبگان قابل فهم است اما اینکه رژیم هایی مانند امارات و بحرین و رژیم های در صف عربی، در چارچوب نیازهای امریکا و اسرائیل وارد بازی شده اند و شرایط امنیتی خود را به خطر انداخته اند قابل توجیه نیست. این رژیم ها از درک اینکه خانه های آنها کاغذی است و بر این اساس نباید با کبریت و آتش  بازی کنند، عاجز هستند. حضور امریکا در منطقه هیچ امنیتی برای آنها ایجاد نکرده است و به طریق اولی رابطه با اسرائیل نیز نمی تواند تضمین کننده امنیت برای آنها باشد. آینده ای که چندان دور نیست صحت این موضوع را نشان خواهد داد.

برچسب ها

    5.3.12.0
    V5.3.12.0