فلسطین کتاب ها انتشارات قبله اول

پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

معرفی انتشارات قبله اول

این انتشارات در تیرماه 1381 با تالیف و چاپ 10 عنوان کتاب با موضوع فلسطین و جنایات رژیم صهیونیستی فعالیت خود را آغاز نمود و تا کنون 34 عنوان کتاب و 69 عنوان ویژه نامه به زبان های فارسی، عربی و انگلیسی منتشر نموده است.


کتاب ها5.3.4.0
V5.3.4.0