پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جستجو در کتابخانه تخصصی فلسطین
عنوان کتاب :  
مترجم :  
سال چاپ : 
ناشر : 
نویسنده :  
موجودی : 
دسته بندی کتاب  : 
زبان  :     


دسته بندی کتاب نویسندهشابککد کتابمترجمتاریخ ثبت موجودیشناسه کتاب عنوان کتابناشرسال چاپزبان مشاهده جزییات
    از  319  
تاریخیسید محمد رضا واحدی96462974981ندارد1389/08/16نداردDS149/V2B9بوی خونانتشارات سازمان عقیدتی سیاسی ارتش82فارسي
تاریخیدیوید هرست119/72رحیم قاسمیان1389/08/16داردDS119/7/H4T7تفنگ و شاخه زیتونچاپ و نشر بنیاد مستضعفان70فارسي
تاریخیادوارد سعید96436302853حامد شهیدیان1389/08/16داردDS119/7/S7F4فراتر از واپسین آسمانهرمس82فارسي
تاریخیمحمود حیدر -سید حسین موسوی96479140244ندارد1389/08/16نداردDS87/53/M8B4بررسی تجاوزات اسراییل به لبنان 1976-2001مرکز پژوهشهای علمی ومطالعات استراتژیک خاورمیانه81فارسي
تاریخیسید عطا الله مهاجرانی96442346505ندارد1389/08/16داردDS119/7/M9F8فلسطینی هاانتشارات اطلاعات80فارسي
تاریخیشمس الدین رحمانی81101486ندارد1389/08/16داردDS62/8/VR3L9لولای سه قارهوزارت آموزش و پرورش81فارسي
تاریخیغلام رضا گلی زواره4917ندارد1389/08/16داردDS109/9/G8S9سیمای قدسسازمان تبلیغات اسلامی74فارسی
تاریخیمجید صفا تاج4478ندارد1389/08/17داردDSتروریسم صهیونیستیجمعیت دفاع از ملت فلسطین81فارسي
تاریخیجمیله کدیور956/94059ندارد1389/08/17داردDSK415Aانتفاضه ؛حماسه مقاومت فلسطینموسسه اطلاعات75فارسي
تاریخیحمید داوود آبادی964941533510ندارد1389/08/17داردDS78/53/R2P2پاره های فولادنشر غنچه83فارسي

5.3.12.0
V5.3.12.0