پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

نظر سنجی
عنوان نظرسنجی: -
اطلاعات شخصي
جنسيت  :
مرد زن
وضعيت تاهل : 
متاهل مجرد
سن : 
ميزان تحصيلات : 
شغل : 

شما تا چه حد موافق حمایت نظام جمهوری اسلامی ایران از ملت فلسطین هستید؟

ارسال


نظر سنجی از شهروندان درباره حمایت از مردم فلسطین

5.3.12.0
V5.3.12.0